Metodický deň

Metodický deň učiteľov

Kvalitné školstvo stojí na kvalitných ľuďoch, a preto v pondelok 7. júna, kým si žiaci počas riaditeľského voľna oddýchli, pedagógovia vyučujúci na prvom stupni EZŠ mali metodický deň. Od ranného zamyslenia, cez workshopy, otvorené hodiny až po záverečné ukončenie, sa celý deň niesol vo vzájomnej inšpirácii a vo vytváraní silnej pedagogickej komunity.

                                                                                                                       -ľd-

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: