Naša trieda číta

Všetky triedy z prvého stupňa sa zapojili do projektu organizovaného kníhkupectvom Martinus – „Naša trieda číta“. Pre každú triedu sme vybrali 20 kníh do triednej knižnice, ale zaplatili sme len za 10. Touto cestou sa chceme poďakovať RZ, že podporilo túto skvelú akciu a zafinancovalo nákup kníh. Žiaci sa knihám nielen potešili, ale čo je dôležité, začali ich aj aktívne čítať. Veríme, že aj týmto spôsobom podporíme deti v čítaní „pre radosť.“

Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: