Okresné kolo Pytagoriády

Dňa 13.4.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. 

V tomto kole súťažili  žiaci 3.B Lenka Šimočková a Gregor Čorba a žiaci 4.B Daniel Drotár, Samuel Ferenc a Samuel Kupský, ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola.

Okresné kolo prebiehalo online formou. 

Žiaci  Lenka Šimočková, Daniel Drotár, Samuel Ferenc a Samuel Kupský boli úspešnými riešiteľmi aj na okresom kole.
Blahoželáme! :)
 
Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: