Okresné kolo vedomostnej súťaže ČVOH 2021

Hvezdáreň a planetárium v Prešove v dňoch 23.-25. marca 2021 zrealizovala okresné kolo celoštátnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaž prebehla v troch vekových kategóriách on-line formou v popoludňajších hodinách. Naši štvrtáci (C. E. Ciglar, P.Mžigod, E.Demčáková, B. Segedyová zo 4.A, 4.B) síce nezískali najvyššie priečky, ale boli skvelými najmladšími bojovníkmi vo svojej kategórii a zároveň reprezentantmi svojej školy. Srdečne blahoželáme!

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: