Oznamy a výsledky

Harmonogram prijímacieho konania

8.4.2021 - zaslanie prihlášky na školu

26.4.2021 - zaslanie pozvánky na prijímaciu skúšku

30.4.2021 - zápis uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky

3.5.2021 - 9.00 - prijímacie skúšky - 1. termín

10.5.2021 - 9.00 - prijímacie skúšky - 2. termín

do 20.5.2021 - zverejnenie prijatých uchádzačov

do 25.5.2021 - zákonný zástupca oznámi škole, či na školu žiak nastúpi alebo nenastúpi na priloženom tlačive

11.5.2021 - 9:00 - náhradný termín prijímacích skúšok - bližšie informácie v priloženom dokumente
 

Organizačné zložky: