Materská škola

Prijímacie konanie

Prijímanie detí do EMŠ sa uskutoční podľa schválených Kritérií prijímania detí do EMŠ na školský rok 2021/2022.

Zákonný zástupca dieťaťa doručí vyplnenú prihlášku na adresu školy v termíne do 31.05.2021.

Prihlášku je možné zaslať poštou, osobne vhodiť do poštovej schránky na vstupných dverách školy alebo naskenovanú emailom na skola@esspo.sk.

Organizačné zložky: 

Perličky detí

 

Školský rok 2020/2021

,,Tie slušné deti pôjdu do Evanjelickej školy a tí ostatní inde.“


,,Pani učiteľka, ja už asi začínam plakať.“


,,Titanik sa ponoril, pretože narazil do ľadovca.“


,,Pani učiteľka, ty si neprehluchla ešte ? (neohluchla)


Deti pomenovali zvieracie rodiny:

kôň – konica, krava – kraviak, koza – koziak, pes – psica, sviňa – svinčik

Organizačné zložky: 

Sponzori

 

AJ VĎAKA VÁM MôŽE NAŠA EMŠ FUNGOVAŤ A NAPREDOVAŤ.

SRDEČNE ĎAKUJEME !

V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 NAŠU ŠKOLU PODPORILI:

p. Havrillová - knihy

p. Martausová - knihy, hračky

p. Čurlíková - knihy

p. Baloga - pamätné listy pre predškolákov

p. Petričová - reflexné vesty

p. Kožlejová Z.- spoločenská hra

neznámy darca- spoločenská hra

Organizačné zložky: 

Stránky