EKG 4-ročné

Rozlúčka s maturantmi

V stredu 27. mája 2020 sa v Chráme Svätej Trojice v Prešove od 11. 00 hod. konali slávnostné služby Božie pri príležitosti ukončenia štúdia študentov oktávy a IV. A triedy.

Stránky