EKG 4-ročné

SOCIÁLNY PROJEKT

Dňa 16. decembra  2019 sa trieda III. O spolu s triednou profesorkou Mgr. M. Voľanskou rozhodli pomôcť Jurkovi Pekárovi, ktorý bojuje s onkologickým ochorením.

Maratón písania listov

Maratón písania listov je medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí, ktorú usporadúva organizácia Amnesty International pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10.12). Ľudia po celom  svete píšu listy adresované vládam, či úradom príslušných krajín, v ktorých upozorňujú na porušovanie práv konkrétnych ľudí.

Stránky