EKG 8-ročné

Antistresový týždeň

V dňoch 24. až 28. februára 2020 na našej škole prebiehal antistretový týždeň. Ak bol žiak oblečený v téme dňa, bol oslobodený od skúšania.
Témy jednotlivých dní:

Stránky