EKG 8-ročné

Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky!

Netradičné vyučovanie  SJL v krajskej knižnici

Naši žiaci oktávy absolvovali 18. februára dvojhodinový seminár SJL netradičnou formou. Krajská knižnica v Prešove v spolupráci so združením Ars litera pre nás zorganizovala edukačný projekt Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky!  

Stránky