Zmluvy

Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Partner Predmet Cena Dátum vystavenia Dokument
34-2019 2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 29,00 €/mesiac 15.11.2019 PDF icon dodatok_k_zmluve_slovak_telekom_a.s.pdf
33-2019 2019 Zmluva o poskytovaní služieb PU Prešov poskytnutie kurzu inštruktora lyžovania 150,00 € 21.10.2019 PDF icon zmluva_o_poskytovani_sluzieb-kurzu_pu_v_presove.pdf
32-2019 2019 Zmluva o zabezpečení ubytovania, stravy a dovozu na svah pre LVK 2020 Súkromná škola v prírode 1. máj zabezpečenie ubytovania, stravy a dovozu na svah pre LVK 2020 7700,00 € 23.10.2019 PDF icon zmluva_o_zabezpeceni_ubytovania_stravy_a_dovozu_na_svah_pre_lvk_2020.pdf
31-2019 2019 Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy MEMC Ichthys zabezpečenie ubytovania a stravy pre ŠvP pre 3.-4. r. EZŠ 2020 4757,00 € 16.10.2019 PDF icon zmluva_o_zabezpeceni_ubytovania_a_stravy_pre_3.-4._r._svp_ezs_2020.pdf
30-2019 2019 Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy MEMC Ichthys zabezpečenie ubytovania a stravy pre ŠvP pre 1.-2. r. EZŠ 2020 4757,00 € 16.10.2019 PDF icon zmluva_o_zabezpeceni_ubytovania_a_stravy_pre_1.-2._r._svp_ezs_2020.pdf
29-2019 2019 Zmluva o umiestnení automatu P-ONE, s.r.o. umiestnenie potravinového automatu 320,00 € 19.09.2019 PDF icon zmluva_o_umiestneni_automatu_-_p-one_s.r.o.pdf
28-2019 2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Prešov výmenná partnerská návšteva žiakov 800,00 € 15.08.2019 PDF icon zmluva_o_poskytnuti_dotacie_-_mesto_presov.pdf
27-2019 2019 Rámcová kúpna zmluva Raslen s.r.o. pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky 2 174,60 € 01.10.2019 PDF icon ramcova_kupna_zmluva_-_raslen_s.r.o.pdf
26-2019 2019 Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 14/2019 JURKOHOUSE, s.r.o. cenník produktov 0,00 € 27.08.2019 PDF icon dodatok_c._1_k_ramcovej_kupnej_zmluve_c._14-2019.pdf
25-2019 2019 Zmluva o dielo Darko Poljak elektroinštalačné práce 5866,80 € 02.07.2019 PDF icon zmluva_o_dielo_darko_poljak.pdf

Stránky