Zmluvy

Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Partner Predmet Cena Dátum vystavenia Dokument
02-2021 2021 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Lenka Polák Csikyová právne služby 60,00 €/hod. 21.01.2021 PDF icon zmluva_o_poskytovani_pravnych_sluzieb_-_judr._lenka_polak_csikyova.pdf
01-2021 2021 Rámcová kúpna zmluva Raslen s.r.o. pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky 2 171,10 € 12.01.2021 PDF icon ramcova_kupna_zmluva_raslen_s.r.o.pdf
21-2020 2020 Zmluva o spolupráci Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spolupráca pri realizácii Národného projektu 0,00 € 16.11.2020 PDF icon zmluva_o_spolupraci_-_vudpap.pdf
20-2020 2020 Zmluva o partnerstve Centrum VTI SR a UPJŠ v Košiciach spolupráca na projekte 0,00 € 02.10.2020 PDF icon zmluva_o_partnerstve_-_upjs_v_kosiciach.pdf
19-2020 2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Komensky, s.r.o. Balíček Zborovňa Komplet podľa cenníka 25.09.2020 PDF icon dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_sluzieb-komensky_s.r.o.pdf
18-2020 2020 Darovacia zmluva Wastex Slovensko, s.r.o. ovocie a zelenina 0,00 € 16.10.2020 PDF icon darovacia_zmluva_18-2020_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf
17-2020 2020 Rámcová kúpna zmluva - PAGURKO mäsovýroba Pavol PAGURKO mäsovýroba Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 20 317,75 € 02.09.2020 PDF icon ramcova_kupna_zmluva_-_pagurko_masovyroba.pdf
16-2020 2020 Rámcová kúpna zmluva - UNIQUE SR s.r.o. UNIQUE SR s.r.o. Ovocie a zelenina 2 690,85 € 26.08.2020 PDF icon ramcova_kupna_zmluva_-_unique_sr_s.r.o.pdf
15-2020 2020 Príloha č. 1 k Zmluve o dielo z 13.06.2019 - SŠJ SŠJ Cenník 24.08.2020 PDF icon priloha_c._1_k_zmluve_o_dielo_-_ssj.pdf
14-2020 2020 Mandátna zmluva o kontrole a spracovávaní podvojného účtovníctva Mária Vaverková kontrola vedenia podvojného účtovníctva 160,00 € 01.06.2020 PDF icon mandatna_zmluva_-_maria_vaverkova.pdf

Stránky