Zmluvy

Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Partner Predmet Cena Dátum vystavenia Dokument
17-2018 2018 Zmluva o spolupráci Masterweb s.r.o. správa a podpora webstránky 120,00 € 09.11.2018 PDF icon zmluva_o_sprave_a_podpore_webstranky.pdf
16-2018 2018 Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre ŠvP MEMC Ichthys zabezpečenie ubytovania a stravy pre ŠvP EZŠ 2019 3 874,20 € 23.10.2018 PDF icon zmluva_o_zabezpeceni_ubytovania_a_stravy_pre_svp_ezs_2019.pdf
15-2018 2018 Zmluva o spolupráci WASTEX Slovensko, s.r.o. dodávka ovocia a zeleniny 24.09.2018 PDF icon zmluva_o_spolupraci_-_wastex.pdf
14-2018 2018 Dodatok č. DBK/18/06/2225 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/11/05/029 zo dňa 17.05.2011 KOMENSKY, s.r.o. poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 18,00 € 26.06.2018 PDF icon dodatok_c._dbk18062225_k_zmluve_o_poskytovani_sluzieb.pdf
13-2018 2018 Zmluva o nájme BÚVD ECAV nájom a správa nebytových priestorov 1570,35 € 10.08.2018 PDF icon zmluva_o_najme_a_sprave_nebytovych_priestorov_-_buvd.pdf
12-2018 2018 Zmluva o spolupráci SPgŠ Prešov výkon priebežnej praxe 12.09.2018 PDF icon zmluva_o_spolupraci_-_spgs.pdf
11-2018 2018 Zmluva na poskytnutie služby GLENN s.r.o. externý manažment projektu 13050,00 € 28.08.2018 PDF icon zmluva_na_poskytnutie_sluzby.pdf
10-2018 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Prešov pokrytie cestovných nákladov 2000,00 € 29.06.2018 PDF icon zmluva_o_poskytnuti_dotacie.pdf
09-2018 2018 Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 14/2018 na dodanie tovaru JURKOHOUSE, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 0,00 € 13.06.2018 PDF icon dodatok_c._1_k_ramcovej_zmluve_c._14-2018.pdf
08-2018 2018 Zmluva o spolupráci Pedagogická a sociálna akadémia súvislá prax žiakov PaSA 0,00 € 26.04.2018 PDF icon zmluva_o_spolupraci_pgsa.pdf

Stránky