Zmluvy

Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Partner Predmet Cena Dátum vystavenia Dokument
04-2019 2019 Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 03/2017 na dodanie tovaru Pekáreň JALE Tulčík pekárenský tovar 25.01.2019 PDF icon dodatok_c._1_k_ramcovej_kupnej_zmluve_c._03-2017_pekaren_jale_tulcik.pdf
03-2019 2019 Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 17/2017 na dodanie tovaru MINERÁLNE VODY a.s. minerálne vody 25.01.2019 PDF icon dodatok_c._1_k_ramcovej_kupnej_zmluve_c._17-2017_mineralne_vody_a.s.pdf
02-2019 2019 Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov úprava práv a povinností zmluvných strán pri ochrane osobných údajov 0,00 € 25.05.2018 PDF icon dodatok_tykajuci_sa_gdpr_k_zmluve_o_spolupraci.pdf
01-2019 2019 Zmluva o poskytovaní služieb Tatra banka, a.s. poskytovanie služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking 0,00 € 23.01.2019 PDF icon zmluva_o_poskytovani_sluzieb_-_tatra_banka_a.s.pdf
23-2018 2018 Zmluva o poskytovaní služby Disig, a.s. dôveryhodné služby - vydávanie certifikátov 70,80 € 19.12.2018 PDF icon zmluva_o_poskytovani_doveryhodnej_sluzby_vydavania_certifikatov_-_disig_a.s.pdf
22-2018 2018 Zmluva o IT podpore IT Ware, s.r.o. zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť IT 150,00 €/mesiac 17.12.2018 PDF icon zmluva_o_it_podpore.pdf
21-2018 2018 Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby CBC Slovakia s.r.o. poskytnutie kopírovacieho zariadenia 29,00 € /mesiac 17.12.2018 PDF icon zmluva_o_poskytnuti_technickeho_zariadenia_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf
20-2018 2018 Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre LVK 2019 Hotel Tatranec** zabezpečenie ubytovania a stravy pre LVK 2019 6 840,00 € 09.11.2018 PDF icon zmluva_o_zabezpeceni_ubytovania_a_stravy_lvk_2019.pdf
19-2018 2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o správe a podpore webstránky zo dňa 09.11.2018 Masterweb s.r.o. zabezpečenie virtuálneho serveru pre webstránku 60,00 € 14.11.2018 PDF icon dodatok_c._1_k_zmluve_o_sprave_a_podpore_webstranky.pdf
18-2018 2018 Zmluva o spolupráci ŠvP Detský raj zabezpečenie ubytovania a stravy pre ŠvP pre žiakov EZŠ 2019 6780,50 € 07.11.2018 PDF icon zmluva_o_zabezpeceni_ubytovania_a_stravy_pre_svp_ezs_2019.pdf

Stránky