Plán práce

 

                  PLÁN AKTIVÍT na  šk. rok 2020/2021


September              Bezpečne na školskom dvore


Október                   Projekt - Zdravie 2020 - Ovečka sa zdravo stravuje


November               Projekt - Zdravie 2020 - Ovečka sa lieči

                               Projekt - Záchranár Dráčik v akcii – predčitateľská gramotnosť


December               Stretnutie s Mikulášom

                               Vianočná akadémia

                               DSB s požehnaním detí


Január                    Obhliadka verejných budov v meste

                               Projekt - Zdravie 2020 – Ovečka sa otužuje


Február                  Karneval – Veselá maska

                              Projekt - Zdravie 2020 - Ovečka cíti nebezpečenstvo


Marec                    Projekt - Zdravie 2020 - Ovečka sa vzdeláva


Apríl                      Projekt - Zdravie 2020 - Ovečka v prírode

                             DSB s požehnaním detí  


Máj                       Deň matiek

                             Projekt - Zdravie 2020 - Ovečka sa učí plávať  (predplavecká príprava)


Jún                       Projekt - Zdravie 2020 - Ovečka športuje

                             Deň detí

                             Rozprávková noc

                             Rozlúčka s predškolákmi

                             DSB s požehnaním detí - záver šk. roka


1x týždenne         Náboženská výchova formou detskej besiedky

1x týždenne         Hravá angličtina I.

1x týždenne         Hravá angličtina II.

4x ročne              Divadelné predstavenie v EMŠ

6x ročne              Zdravý úsmev - projekt zameraný na dentálnu hygienu

1x mesačne         Pomôž zmeniť svet - projekt zameraný na multikultúrnu výchovu, globalizáciu.   

diskrimináciu...

Organizačné zložky: 
Školský rok: