Základné informácie

VŠEOBECNE O ŠKOLE

Názov školy: Evanjelická spojená škola

        zložka: Evanjelická materská škola v Prešove

Druh školy: cirkevná

Sídlo školy: Námestie legionárov 3 

Vyučovací jazyk: slovenský

Dátum zriadenia materskej školy: 1. 9. 2009

Zriaďovateľ: Biskupský úrad Východného dištriktu

                    evanjelickej a. v. cirkvi v Prešove

Riaditeľ spojenej školy: PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Zástupca EMŠ: Mgr. Ľubica Sabolová

 

Kontakt:   0915 272 023

e-mail: saboloval@esspo.sk

Organizačné zložky: