Školský vzdelávací program

SME BOŽIE OVEČKY

Ježiš povedal:

Ak niekto z vás má sto oviec a jednu stratí,

či nenechá deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa

za stratenou, kým ju nenájde?

A keď ju nájde, položí si ju na plecia.

Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im:

Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu.

Evanjelium podľa Lukáša 15, 4 - 6

 

Témy školského vzdelávacieho programu:

 

SEPTEMBER:       Ovečka spoznáva školu a jej okolie.

OKTÓBER:           S ovečkou v záhrade a na poli.

NOVEMBER:        Ovečka spoznáva seba, svoj priestor, svoju činnosť.

DECEMBER:        Ovečkine Vianoce.

JANUÁR:             S ovečkou na saniach.

FEBRUÁR:          Ovečka sa zabáva i pracuje.

MAREC:              Ovečka a jarná rozprávka.

APRÍL:                Ovečka pracuje doma, na poli i v lese.

MÁJ:                   Ovečka poznáva svet a rozdáva srdiečka.

JÚN:                   Ovečka sa lúči.

Organizačné zložky: